donderdag 16 oktober 2008

Studeren

Project bij Saint Gobain is afgerond verschillende zaken zijn uitstekend opgeleverd. Aangezien mijn werkgever even niet direct een klus had, zit ik even op de bank. Daar maak ik dankbaar gebruik van. Inmiddels moet ik nog 1 examen aflegen, om mijzelf MCITP: Enterprise Administrator te mogen noemen. Dan zal ik verder gaan met andere certificeringen. Eerst maar even halen en op naar een nieuwe klus

vrijdag 19 september 2008

NLB Sharepoint Web Cluster

Het web cluster is eindelijk in productie genomen. De architectuur ziet er als volgt uit:
Vooral de correcte werking van Sharepoint icm. De search provider was even veel uitzoeken. Aangezien de header wordt gekoppeld aan een website, die vervolgens is verweven met Sharepoint. Bleek de search provider steeds een query en index te starten vanaf de session. Hetgeen inhield dat aangezien het cluster voorzien is met negen IP adressen, steeds een ander IP adress meegezonden werd in de header package. Hierdoor gaf de dbase van de search provider op de SQL 2005 Cluster steeds een access denied. Eindelijk na veel proberen, kwam ik achter de ideale cluster config voor sharepoint. Werk met Unicast en stel de Affinity in op single, hierdoor wordt het session-orriented protocol ondersteund en zal de search provider een gevalideerde query cq. Index mogen starten. De Multicast config van het web cluster functioneert wel met veel netwerk apparatuur (switches en routers) werken graag met een zelfde mac adres, waardoor je flooding over je ethernet voorkomt. Daarnaast werkt Multicast minder snel dan Unicast voor Sharepoint. Verder bleek het ook nog even een uitdaging voor de Citrix Web interface. Standaard bij de installatie of aanpassing van de interface worden de permissions niet juist toegepast. Door de IIS user en de global security Group te voorzien van de RXE permissions op de /Program Files/4.x/ folder, zul je veel problemen voorkomen.

dinsdag 2 september 2008

Network Load Balance Web Cluster

Nog steeds druk in de weer met de NLB Web Cluster. Nu wel zover dat SharePoint voor 90% over is. De search provider draait nog op de tijdelijke server. Die was nodig om tijdelijk alle web infra hierop te parkeren. Om de twee servers waarop de load balance wordt geïmplementeerd vrij te spelen. Deze twee waren immers de infra van de web servers, zoals hij was. Als dus de search provider is verplaatst naar het web cluster, kan de tijdelijke server hiervoor worden bedankt. De Citrix Web Interface zal ik ook op de NLB Web Cluster gaan implementeren. Momenteel is de Citrix Web Interface als local service geïmplementeerd. Vandaar ook dat hij in een web cluster zal worden geplaatst, dan is er wel sprake van redundantie. Uiteraard zal ik dit net zoals veel van mijn werkzaamheden in de avond uren moeten gaan doen. De bedrijfspecifieke applicaties zal door de operationele afdeling zelf worden gemigreerd. Hoef mij er enkel bij problematiek mee te bemoeien. Komende week dus spannend wanneer we live kunnen. Zelf zie ik het positief in. Want voor mijzelf heb ik de dead-line op vrijdag 5 september staan. Die dag is mij namelijk gevraagd om aan te schuiven, bij een meeting waarin een integratie proces word besproken, men heeft gevraagd naar mijn expertise. Concreet komt het neer op het feit dat ik mijzelf hopelijk kan aanbieden om als Architect te gaan fungeren binnen het integratie proces van de IT Infrastructuur. Namelijk heeft mijn huidige klant een maatschappij overgenomen, deze moet worden geïntegreerd in het huidige security model en operational level van de moedermaatschappij. Zoals ik zelf zeg "And the beat goes on" , we blijven lekker bezig.

dinsdag 26 augustus 2008

SharePoint Web Cluster

Het project zit niet echt mee. Blijkt de config dbase van SharePoint corrupt te zijn. Hierdoor is het onmogelijk om een nieuwe server toe te voegen aan de farm. Wat de verplaatsing van SharePoint meteen complex maakt. Namelijk zou je bij het toevoegen van een extra server in de farm de zaken kunnen repliceren en zodoende makkelijk weer de 'oude' sharepoint server kunnen ontkoppelen. Waardoor je sharepoint dus makkelijk 'fysiek' kunt verplaatsen. Helaas door de defecte config db is dit niet meer mogelijk. Waardoor al je settings en links meteen verdwenen zijn bij het opbouwen van een nieuwe farm. Voor de klant betekent dat ook alle 'hand-made' links opnieuw aangemaakt moeten worden binnen de diverse sites. Gelukkig is SharePoint wel zodanig door Microsoft gemaakt dat het wat betreft de security goed geregeld is. Deze permissions zijn namelijk geregeld in de content dbase. Dus het opnieuw aanmaken van je web applications en het vervolgens koppelen van de juiste content db, voila! Permissions are restored. Microsoft wordt gewoon steeds beter. Uiteraard moet je de application pools bij het aanmaken van de web applications ook opnieuw laten definiëren. Gelukkig draait de Back-end van SharePoint op het SQL Cluster, waardoor het maken van Backups van de dbases een formaliteit is. Daarnaast verhuizen we de back-end niet, enkel dus de WFE. (Web Front End). Na het opnieuw opzetten van de web applications en web parts, was sharepoint na een aantal uur weer in productie. Dus ruim voor de dead-line die was afgesproken, wanneer iedereen weer gebruik kon maken van sharepoint. Groot voordeel is nu ook dat bij het opzetten van het web cluster, enkel een node toevoeg aan de farm. Hiermee wordt alles gerepliceerd en voila! SharePoint geïmplementeerd in een load balance. Als je dbases maar intact zijn en niet corrupt dan is sharepoint 'just another day at the office'dinsdag 19 augustus 2008

Windows 2003 NLB Web Cluster


Gisteren weer begonnen op het werk na een welverdiende vakantie. Direct zondag weer werkzaamheden uitvoeren op het DFS Cluster. Some things never change. Hoe dan ook. Direct in een meeting die dag. Meteen een implementatie plan geschreven voor het WEB cluster traject. Hierin het team gedefinieerd en de verantwoordelijkheden beschreven. Uiteraard gekoppeld aan een datum. Werkt gewoon erg prettig, kun je het overzicht bewaren en precies controleren wat de tijdsinspanningen zich bevinden. Bij de klant hebben we momenteel twee webservers, die separaat zaken afhandelen. Nu gaan we deze bundelen en een load balance creëren. Dus zodoende een NLB Cluster. Ideaal voor IIS omgevingen. Helaas zijn de webapplicaties die belangrijk zijn voor de klant, onbekend met de compatibiliteit van een Cluster. Om de beide webservers vrij te kunnen spelen om er vervolgens een cluster van te kunnen bouwen. Maken we een nieuwe IIS installatie aan op een andere server. Hier zullen alle applicaties worden geplaatst die op de webservers actief zijn. Dus kunnen we naast de LIVE omgeving een secundaire omgeving opbouwen. Deze zal na testen en goedkeuring de nieuwe tijdelijke LIVE omgeving worden. Dan kunnen we de webservers voorzien van een nieuwe installatie en een cluster opbouwen. Vervolgens zullen we de web applicaties weer migreren van de tijdelijke LIVE omgeving naar het web cluster. Uiteraard na testen en goedkeuring zullen de web apps permanent worden geplaatst op het web cluster. Omslachtig maar het is niet anders, omdat de klant geen budget heeft voor hardware en juist wil consolideren. Daarom loopt er hierna nog een mooi project op het gebied van virtualisatie, waarvan ik de architect wederom zal zijn, omdat ik min of meer verantwoordelijk ben voor de introductie van Virtualisatie bij de klant. Omdat ik weet dat het veel kosten zal besparen en op operationeel beheer zeker zal besparen.vrijdag 18 juli 2008

Windows 2003 Web Cluster with high availability, high reliability, as well as high scalability

Windows 2003 Web Cluster with high availability, high reliability, as well as high scalability

Alle Web applicaties moeten centraal worden verzameld en High Available worden uitgevoerd. Momenteel zijn er diverse applicaties verspreid over de infrastructuur. Waarvan niet bekend is, of dat het stateless of stateful
applicaties zijn. Natuurlijk is stateless eigenlijk wel een requirement. Op deze manier functioneert het Network Load Balancing principe het best, omdat als de front-end een statisch geheel is, je vervolgens geen replicatie hoeft te verdelen onderling aan je cluster hosts. Op deze manier blijft alles transparant. Echter heb je altijd te maken met stateful applicaties. Veel voorbeelden zijn hier ook voor te noemen. Uiteraard heeft Microsoft hier een oplossing voor. De oplossing hiervoor is Single Affinity
Hierdoor wordt session support ondersteund, zodat de applicatie en de user ook in een Cluster omgeving weten waaraan ze gekoppeld zijn, oftewel session oriented. De implementatie van het NLB Cluster zal zijn op basis van Multicast, met minimaal 3 netwerk adapters. Waarvan er 1 gebruikt zal gaan worden exclusief voor de heartbeat. De overige 2 netwerk adapters zullen als productie/public worden ingezet, daarnaast als een network teaming worden geconfigureerd. De volgende configuratie voor de teaming is verstanding "Network fault tolerance" vanwege redundancy en load. Uiteraard vanwege SPOF (single point of failure) is het beste de teaming ook te gebruiken om ook de switch dubbel uit te voeren. Hiermee voorkom je dus een SPOF. Hiermee is de NLB Cluster gerealiseerd en kan IIS 6 worden geïnstalleerd. Vervolgens de applicaties en web interfaces. Dit is gewoon heel veel uitzoeken en het magische woord "Testen". Gewoon ontzettend belangrijk. Dankzij VMware kan ik 99,9% altijd emuleren en zodoende een goede inschatting geven aan de requirements. Voor zover het Web Cluster na mijn vakantie ga ik eraan verder. Even een pauze van een paar weken, zodat we er weer fris tegenaan kunnen de komende maanden. Dan staan ook weer de examens te wachten…. Fijn…

maandag 14 juli 2008

Windows 2003 SQL Active/Passive Fail-Over ClusterDe huidige SQL infrastructuur moest worden verbeterd. Namelijk werd er nu met twee SQL 2000 Enterprise servers gewerkt. Deze servers hadden beide alle dbases beschikbaar. Echter voornamelijk de dbases op SQL 1 waren actief. Op SQL2 die voornamelijk als stand-by server was ingezet, waren wat overige minder belangrijke dbases actief. Dus onderling stonden wat dbases op read-only deze werden dan onderling gesynchroniseerd. Nadat ik een disaster recovery procedure op papier had gezet, werd er bij het management duidelijk dat men min. 8 uur off-line zouden zijn. Dit was uiteraard een groot probleem. Vervolgens een proposal voor een Active/Passive SQL 2005 Cluster aangeboden. Dit werd snel geaccepteerd. Een technische plannig gemaakt, zodat we concreet iets konden realiseren met een time window. Off-line kon de klant alleen op zondag zijn. Ik had een architectuur opgeleverd, waarbij we alle dbases op één SQL server zouden plaatsen. De load kon het probleem niet zijn, dit had ik al in kaart gebracht. De 2e SQL server die vrij kwam, zou ik dan als een one-node Cluster gaan inrichten. Zo kon ik alles opbouwen op bestaande hardware. Nadat ik het cluster had opgezet, konden we gaan testen. Uiteraard bij de opbouw voor een named instance gekozen, nadat de leveranciers hun akkoord hadden gegeven, zodat de applicaties hier geen problemen mee zouden krijgen. Met een named instance ben je nu eenmaal veel flexibeler dan een default instance. Wederom gedacht aan de toekomst. De DTC packages moesten worden gemigreerd naar het nieuwe integrated services van SQL 2005. Tevens de Integrated Services Cluster Aware gemaakt, ondanks dat Microsoft zegt dat dit geen Cluster Aware onderdeel is. Klopt ook, mits je wat aanpassingen doet. Denk aan een fail-over dan is het cluster aware zijn van de integrated services natuurlijk ontzettend praktisch. Zeker als de operationele beheerders, niets weten van Cluster Services. Wat dbases ook onder het cluster geïmporteerd, om te laten testen door de genomineerde key users en beheerders. Uiteraard de nodige hot fixes en service packs geïnstalleerd. Uit eindelijk zijn we op een zondag na 14 uur succesvol overgegaan naar de SQL Cluster omgeving. Sindsdien werkt het als een zonnetje.Windows 2003 DFS Fail-Over File Cluster

De implementatie van de nieuwe DFS File cluster is in zijn opzet meer dan geslaagd. De klant ervaart geen down-time meer en geen performance problemen. Omdat de DFS Cluster het fundament is voor de infrastructuur van de klant, dient hij wekelijks te worden herstart. Simpelweg omdat er zo ontzettend veel resources worden aangevraagd door de front-end. Hierdoor loopt de Active/Active cluster simpelweg uit zijn geheugen. Door één maal per week een scheduled and controlled reboot te doen, voorkom ik deze resource problematiek. Wat zelfs op den duur NTFS corruptie zou kunnen veroorzaken, aldus Microsoft en de praktijk. Denk aan de event id 2020 meldingen.

Een klus waar ik erg trots op ben, omdat het een fundament betreft en werkelijk alles hieraan is gerelateerd. Denk aan Citrix profielen, home shares, business data, user data, applications etc. Het was voor de relatie met de klant ook erg belangrijk om dit SPOF (Single Point of Failure) snel op te lossen, met het oog op de toekomst waardoor groei kan worden geïncasseerd.

maandag 4 februari 2008

Saint Gobain Project

Vandaag wil ik de aanpassingen gaan doen in het File Cluster. Het File Cluster hebben we 16 december 2007 opgeleverd als een DFS File Cluster. Hierna melde verschillende gebruikers dat men hun verbinding met hun .PST file verliezen. Mijn collega had dit eerder ondervonden in een ander project. De settings hiervan doorgenomen en besloten te implementeren. Hiervoor heb ik een dedicated GPO aangemaakt op de node names van het Microsoft Cluster.

Een Change Implementation Plan (CIP) uiteraard even schrijven, vervolgens doorsturen naar de Change Advisory Board. (CAB). Daarnaast hebben we nog de Citrix profile splitsing op het DFS Microsoft File cluster connected to a SAN Storage. Waarvan de home shares verwijderd moeten gaan worden vanuit DFS. Al met al leuke dingen die vandaag op de planning. Daarnaast zal ik mij voornamelijk gaan bezig houden met Citrix. Ook niet vervelend. De klant heeft namelijk een farm van 40 servers, die door het land wordt gebruikt.

dinsdag 22 januari 2008