vrijdag 19 september 2008

NLB Sharepoint Web Cluster

Het web cluster is eindelijk in productie genomen. De architectuur ziet er als volgt uit:
Vooral de correcte werking van Sharepoint icm. De search provider was even veel uitzoeken. Aangezien de header wordt gekoppeld aan een website, die vervolgens is verweven met Sharepoint. Bleek de search provider steeds een query en index te starten vanaf de session. Hetgeen inhield dat aangezien het cluster voorzien is met negen IP adressen, steeds een ander IP adress meegezonden werd in de header package. Hierdoor gaf de dbase van de search provider op de SQL 2005 Cluster steeds een access denied. Eindelijk na veel proberen, kwam ik achter de ideale cluster config voor sharepoint. Werk met Unicast en stel de Affinity in op single, hierdoor wordt het session-orriented protocol ondersteund en zal de search provider een gevalideerde query cq. Index mogen starten. De Multicast config van het web cluster functioneert wel met veel netwerk apparatuur (switches en routers) werken graag met een zelfde mac adres, waardoor je flooding over je ethernet voorkomt. Daarnaast werkt Multicast minder snel dan Unicast voor Sharepoint. Verder bleek het ook nog even een uitdaging voor de Citrix Web interface. Standaard bij de installatie of aanpassing van de interface worden de permissions niet juist toegepast. Door de IIS user en de global security Group te voorzien van de RXE permissions op de /Program Files/4.x/ folder, zul je veel problemen voorkomen.

dinsdag 2 september 2008

Network Load Balance Web Cluster

Nog steeds druk in de weer met de NLB Web Cluster. Nu wel zover dat SharePoint voor 90% over is. De search provider draait nog op de tijdelijke server. Die was nodig om tijdelijk alle web infra hierop te parkeren. Om de twee servers waarop de load balance wordt geïmplementeerd vrij te spelen. Deze twee waren immers de infra van de web servers, zoals hij was. Als dus de search provider is verplaatst naar het web cluster, kan de tijdelijke server hiervoor worden bedankt. De Citrix Web Interface zal ik ook op de NLB Web Cluster gaan implementeren. Momenteel is de Citrix Web Interface als local service geïmplementeerd. Vandaar ook dat hij in een web cluster zal worden geplaatst, dan is er wel sprake van redundantie. Uiteraard zal ik dit net zoals veel van mijn werkzaamheden in de avond uren moeten gaan doen. De bedrijfspecifieke applicaties zal door de operationele afdeling zelf worden gemigreerd. Hoef mij er enkel bij problematiek mee te bemoeien. Komende week dus spannend wanneer we live kunnen. Zelf zie ik het positief in. Want voor mijzelf heb ik de dead-line op vrijdag 5 september staan. Die dag is mij namelijk gevraagd om aan te schuiven, bij een meeting waarin een integratie proces word besproken, men heeft gevraagd naar mijn expertise. Concreet komt het neer op het feit dat ik mijzelf hopelijk kan aanbieden om als Architect te gaan fungeren binnen het integratie proces van de IT Infrastructuur. Namelijk heeft mijn huidige klant een maatschappij overgenomen, deze moet worden geïntegreerd in het huidige security model en operational level van de moedermaatschappij. Zoals ik zelf zeg "And the beat goes on" , we blijven lekker bezig.