vrijdag 19 september 2008

NLB Sharepoint Web Cluster

Het web cluster is eindelijk in productie genomen. De architectuur ziet er als volgt uit:
Vooral de correcte werking van Sharepoint icm. De search provider was even veel uitzoeken. Aangezien de header wordt gekoppeld aan een website, die vervolgens is verweven met Sharepoint. Bleek de search provider steeds een query en index te starten vanaf de session. Hetgeen inhield dat aangezien het cluster voorzien is met negen IP adressen, steeds een ander IP adress meegezonden werd in de header package. Hierdoor gaf de dbase van de search provider op de SQL 2005 Cluster steeds een access denied. Eindelijk na veel proberen, kwam ik achter de ideale cluster config voor sharepoint. Werk met Unicast en stel de Affinity in op single, hierdoor wordt het session-orriented protocol ondersteund en zal de search provider een gevalideerde query cq. Index mogen starten. De Multicast config van het web cluster functioneert wel met veel netwerk apparatuur (switches en routers) werken graag met een zelfde mac adres, waardoor je flooding over je ethernet voorkomt. Daarnaast werkt Multicast minder snel dan Unicast voor Sharepoint. Verder bleek het ook nog even een uitdaging voor de Citrix Web interface. Standaard bij de installatie of aanpassing van de interface worden de permissions niet juist toegepast. Door de IIS user en de global security Group te voorzien van de RXE permissions op de /Program Files/4.x/ folder, zul je veel problemen voorkomen.

Geen opmerkingen: